ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ФИРМА ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ – СЧЕТОВОДИТЕЛ – СЧЕТОВОДНА КЪЩА – КВАЛИФИЦИРАНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ТЕЛ.0876219293  –  https://www.счетоводни-услуги.com ФИРМЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Предлагаме учредяване и регистрация на юридически лица е нестопанска цел, известни в практиката още като неправителствени организации или НПО.